Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2011

cinnamon-wand
Będę uczyć się powściągliwości. Nie będę jak hałaśliwy szczeniak, który wciąż wpada na ludzi, desperacko starając się przyciągnąć uwagę. Jednak rozpaczliwie chcę być lubiana. Przeszłam przez długi okres nadętej nieporadności i odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Mimo, że teraz można mnie uznać za osobowość ekstrawertyczną, wciąż tkwią we mnie resztki starego kompleksu niższości. Stawiam nowych znajomych na piedestale, uwielbiając ich za uprzejmość, jaką mnie niespodziewanie darzą, za to, że są mili i zwracają na mnie uwagę. Ile takich srebrnych pomników postawiłam, żeby je potem uczłowieczyć, w miarę jak odkrywam ich słabość i delikatność?
— Sylvia Plath, Dzienniki
Reposted fromvaka vaka
cinnamon-wand
Znienawidziłam go w momencie, w którym przekroczyłam próg jego gabinetu.
Wyobrażałam sobie, że zastanę sympatycznego, brzydkiego, wrażliwego na ludzkie sprawy mężczyznę, który podniesie na mnie wzrok, powie: – Aha – jak gdyby już wiedział, że wszystko będzie dobrze. Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie jak gdyby mnie siłą spychano coraz głębiej i głębiej do czarnego, dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
A potem ten dobry lekarz rozparłby się wygodnie w fotelu, złożył czubki palców dłoni, tworząc małą kościelną wieżyczkę, i wytłumaczył mi, dlaczego nie mogę spać, dlaczego nie mogę jeść, dlaczego nie mogę czytać i dlaczego wszystko, co inni ludzie robią, wydaje mi się idiotyczne, bo cały czas myślę o tym, że na końcu czeka mnie nieuchronnie śmierć.
A potem ten doktor pomoże mi powrócić, krok za krokiem, do zdrowia.
— Sylvia Plath "Szklany klosz" 1963
Reposted frompochmurnie pochmurnie
Sponsored post
feedback2020-admin
cinnamon-wand
I have the choice of being constantly active and happy or introspectively passive and sad. Or I can go mad by ricocheting in between.
— Sylvia Plath
Reposted fromlaetitia77 laetitia77
Yes, I was infatuated with you; I am still. No one has ever heightened such a keen capacity of physical sensation in me. I cut you out because I couldn’t stand being a passing fancy. Before I give my body, I must give my thoughts, my mind, my dreams. And you weren’t having any of those.
— sylvia plath
Reposted frombun bun
cinnamon-wand
Ale nie bylam pewna. Wcale nie byłam pewna. Skąd mogłam wiedzieć, czy kiedyś w przyszłości, w Europie czy gdziekolwiek - szklany klosz znowu na mnie nie spadnie, nie nakryje mnie, odkształcając moje widzenie świata.


Sylvia Plath - Szklany Klosz
Reposted fromcathhhy cathhhy
cinnamon-wand
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.


Sylvia Plath - Dzienniki: 6 marca 1956
Reposted fromcathhhy cathhhy
cinnamon-wand
Boże, proszę, tylko nie to. Tylko nie kolejny dzień.


Sylvia Plath - Dzienniki
Reposted fromcathhhy cathhhy
cinnamon-wand
Zanim oddam swoje ciało, muszę oddać myśli, rozum, marzenia.

Ty nic z tego nie dostałeś.

Sylvia Plath - Dzienniki
Reposted fromcathhhy cathhhy
I desire things which will destroy me in the end.
— Sylvia Plath
Reposted frombun bun
Smile though your heart is breaking.
— Sylvia Plath
Reposted frombun bun
cinnamon-wand

wherever I sat – on the deck of a ship or at a street café in Paris or Bangkok – I would be sitting under the same glass bell jar, stewing in my own sour air.

— sylvia plath
Reposted fromvolana volana
And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the words you utter— they are so rusty, so ugly, so meaningless and feeble from being kept in the small cramped dark inside you so long.
Sylvia Plath (via quotewhorestuffyoureyeswithwonder) (via strawberrysundays)
Reposted frombun bun
5291 92db 500

implode:

sylvia plath

Reposted frominc inc
cinnamon-wand
Dla człowieka siedzącego pod szklanym kloszem, znieczulonego na wszystko, zatrzymanego w rozwoju jak embrion w spirytusie, całej życie jest jednym wielkim, złym snem.
— Sylvia Plath, "Szklany klosz"
Reposted fromtjorven tjorven
cinnamon-wand
 i never feel so much myself as when i’m in a hot bath
— Sylvia Plath
Reposted frombookinistka bookinistka
cinnamon-wand

"I didn’t want any flowers, I only wanted
to lie with my hands turned up and be utterly empty.
How free it is, you have no idea how free -"

— Sylvia Plath
Reposted fromlowlife lowlife
cinnamon-wand
I can never read all the books I want. I can never be all the people I want and live the lives I want. I can never train myself in all the skills I want. And why do I want? I want to live and feel all the shades, tones and variations of mental and physical experience possible in life. And I am horribly limited.
— Sylvia Plath
Reposted frommyxomatosis myxomatosis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...